Om oss

Stefan Gustavsson

SG

Stefan är en internationellt känd apologet, debattör och talare. Vid sidan om Centrum för kristen apologetik är Stefan även generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Han är utbildad teolog och uppskattad författare av böckerna Kristen på goda grunder, Gör som Gud – bli människa, Skeptikerns guide till Jesus (del 1 och 2) och Behöver tron försvaras?

stefan.gustavsson@apologetik.se
Mobil: 0708 433 162

Ray Baker

Ray B

Ursprungligen från USA, Ray har erfarenhet som studentevangelist och bibelskolelärare på Island, i Frankrike och i Sverige. Ray disputerade som teologie doktor vid Åbo Akademi med en avhandling om läran om helvetet. Han är författare till böckerna En brännande fråga: nytt ljus på det yttersta mörkret, Issuant Views of Hell in Contemporary Anglo-American Theology, När fikonträdet inte blomstrar mer: Habackuks budskap idag och C S Lewis: förnuft och fantasi (släpps hösten 2016).

ray.baker@apologetik.se

Mats Selander

Mats S

Mats har en filosofs hjärna och en evangelists hjärta. Han är människorättsaktivist och debattör i abortfrågan och frågor rörande intelligent design, och har studerat vid bl a Talbot School of Theology, ett framstående center för kristen filosofi i USA. Mats är redaktör till boken Gud och hans kritiker: en antologi om nyateismen.

mats.selander@apologetik.se
Mobil: 0734 25 47 51