Tre områden i fokus

Tre områden i fokusPhoto lens

CKA fokuserar på tre områden som – om bildspråket tillåts – kan belysas med hjälp av stridsmetaforer:

För det första vill vi hjälpa församlingar att utveckla en apologetisk kultur. Precis som det är självklart att en församling behöver utveckla en musikkultur och tillsammans höja nivån på musik och sång, så behöver en församling utveckla en apologetisk kultur där man växer i sin förmåga att förklara och försvara sin tro. Det kan liknas vid allmän värnplikt. Alla i församlingen behöver rustas för den andliga och intellektuella strid som pågår.

För det andra vill vi långsiktigt bygga nätverk av människor med gåvan och kallelsen att vara apologeter. Det behövs människor som kan gå före, utgöra exempel och som kan träna andra. De kan liknas vid fallskärmsjägare; alltså mer av specialtränade elitförband. Här vill vi skapa miljöer för framtidens apologeter, där man kan få gemenskap, mentorer och tillsammans växa vidare i en apologetisk tjänst.

För det tredje vill vi arbeta, inte bara inåt med undervisning om apologetik för kristna, utan också utåt med övertygande evangelisation. Det handlar om offentliga presentationer av kristen tro, genom föreläsningar och debatter. Vi vill nå världens mest sekulariserade land med evangeliet om Jesus. Det kan liknas vid att slåss vid fronten.