Varför CKA?

Team CKACentrum för Kristen Apologetik
– förklara och försvara de goda nyheterna om Jesus Kristus –

Behovet av kristen apologetik – att förklara och försvara kristen tro – har aldrig varit större än idag.

Vår kultur präglas av en mångfald av röster. Många är kritiska mot kristen tro och andra förespråkar konkurrerande livsåskådningar. Bland kristna sprider sig ofta en osäkerhet kring trons förankring; tänk om den kristna tron inte stämmer med verkligheten?! Tänk om det inte är sant?!

Det är därför nödvändigt att vi som är kristna återupptäcker det apologetiska uppdraget och börjar förklara och försvara vår tro.

Paulus sa: ”jag är satt att försvara evangeliet” och han utmanade de kristna: ”ni måste veta hur ni skall svara var och en” . Petrus sa: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” Jesus kritiserade ytliga svar och sa: ”Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.” Och han påminde om att det största budet inkluderar att älska Gud ”med hela ditt förstånd”.

Nu finns CKA som en nationell resurs för församlingar och skolor som vill utveckla ett apologetiskt arbete. För att citera apologeten Ravi Zacharias ord: ”Vi finns till för att tänkande människor ska tro och troende människor ska tänka.”

Stefan Gustavsson (till höger) stefan.gustavsson@apologetik.se 0708 433 162
Ray Baker (i mitten) ray.baker@apologetik.se
Mats Selander (till vänster) mats.selander@apologetik.se 0734 25 47 51